Det er i uke 38 og 39 fravær i legestokken vår. Lisa Skiphamn og Jacob Romijn er borte. Det jobbes med å skaffe vikar.

Det bes om forståelse for at vi har begrenset kapasitet disse uker.